PL

EN

CZ

DE

Fotovoltaika – příslušenství pro montáž fotovoltaické instalace

Fotovoltaické panely se stávají stálým prvkem v krajině rodných měst a vesnic. K získání sluneční energie jsou ale potřeba nejen panely, ale také pevná konstrukce pro jejich upevnění. V sortimentu skladu Ulamex je příslušenství, se kterým lze vytvořit pevnou nosnou konstrukci. Produkty se osvědčí u jakékoli fotovoltaické instalace bez ohledu na její velikost, umístění nebo výkon panelů. Příslušenství je vyrobeno pro podmínky, ve kterých bude používáno.

5 + 2 =

Co je fotovoltaika?

Fotovoltaika je u nás již několik let velice oblíbená. Má to svůj důvod. Fotovoltaické panely na střechu nebo na zem je sice investicí v řádu tisíců zlotých, ale je to náklad, který se během pár let vrátí. Díky tomu si bude možné užívat levnou elektřinu a ekologickým způsobem ji získávat. Většina energie získané v Polsku se vyrábí z neobnovitelných zdrojů energie. Těžba uhlí je stále na vysoké úrovni, ale stojí za to si připomenout, kolik plynu a prachu je vypouštěno do atmosféry. Negativní dopady neobnovitelných zdrojů energie vidíme na vlastní oči a pokud nám záleží na dobru naší planety, měli bychom uvažovat o obnovitelných zdrojích energie, mezi které patří fotovoltaické panely. Fotovoltaické panely jsou ekologickým způsobem získávání energie ze slunce. Jak vlastně fungují? Nejdůležitějším prvkem fotovoltaiky jsou fotovoltaické panely – skupina modulů napájejících jeden střídač. Právě tam v nich dochází k fotovoltaickému jevu a získaná energie se přemění na elektřinu a poté se přenese do střídače, kde se přemění ze střídavého proudu na elektřinu, která jde do našeho domova. Fotovoltaické panely jsou investicí na mnoho let, proto je tak důležitá kvalita instalace a použité materiály. V našem skladu naleznete široký sortiment spojovacího materiálu pro fotovoltaické panely za atraktivní ceny.

Jak funguje fotovoltaika?

Fotovoltaika stala běžnou teprve v posledním desetiletí, i když využití solární energie není novým objevem. Již v polovině dvacátého století bylo rozhodnuto o vybudování první fotovoltaického zařízení, které sloužilo k pohonu raketoplánů. Teprve nyní však náklady na montáž jednotlivých komponentů a příslušenství umožňují široké použití panelů.

Jak vypadá výroba elektrické energie? Panely shromažďují energii dopadající na zemský povrch ve formě fotonů jako sluneční paprsky. Nacházejí si cestu k monokrystalickým panelům, kde se z nich ukládají elektrony. Výsledný stejnosměrný proud jde do baterií nebo je přeměněn na střídavý proud pomocí měniče. V této podobě může napájet domácí spotřebiče, které využívají elektrickou energii ze sítě.

Proč se vyplatí investovat do fotovoltaiky?

Výstavba fotovoltaického systému v soukromých domech se těší rostoucímu zájmu. Fotovoltaické panely se každoročně objevují na střechách dalších a dalších budov a také kolem nich. Za posledních několik let se společná kapacita fotovoltaických systémů pro celou republiku více než zdvojnásobila. Naše země se stala lídrem v oblasti procentuálního nárůstu fotovoltaických panelů a instalační kapacity. Proč je fotovoltaika tak populární?

IFotovoltaické systémy nabízejí šanci na nižší náklady na elektřinu. Správně zvolený počet fotovoltaických panelů umožní ušetřit a omezit výdaje za elektřinu pouze na údržbu propojení. Při vhodné volbě výkonu panelů lze k vytápění využít i stejnosměrný proud. Uživatel fotovoltaického systému tak má v podstatě vlastní elektrárnu, která vyrábí elektřinu pro potřeby daného objektu.

Fotovoltaika je navíc také jednou z možností, jak získat energii z obnovitelných zdrojů. Bez ohledu na výkon zařízení je zdroj energie považován za nevyčerpatelný. Instalace nezasahuje do životního prostředí a moderní fotovoltaické články se ani po použití nestávají obtížným odpadem.

Na co by měly být fotovoltaické panely namontovány?

Nejdůležitějším prvkem instalace sluneční energie jsou fotovoltaické panely. Ke správnému fungování celého kompletu však budete potřebovat i odpovídající nosnou konstrukci. Tato skupina zahrnuje produkty, které umožňují namontovat jakýkoliv fotovoltaický systém. Produkty si můžete vybrat bez ohledu na výkon fotovoltaického systému a také si můžete zvolit, kde bude umístěn.

Než se fotovoltaické panely objeví v elektrické instalaci, je nutné připravit konstrukci tvarovaných hliníkových profilů. Připevňují se ke konstrukci budovy pomocí svorníků nebo háků. Pouze na takto připravený rám lze namontovat fotovoltaické panely. Pro práci se používají úchyty zvané svorky, jejichž konstrukce nepoškodí články panelů. Všechny prvky, které jsou ve velkoobchodu dostupné lze nainstalovat pomocí klíčů a elektrického nářadí. Fotovoltaické panely není potřeba svařovat, což velmi pomáhá při montáži.

Příslušenství dostupné v této skupině, které usnadňují montáž systému, se liší svými rozměry. Samotné hliníkové profily mohou mít jinou délku a rozměry průřezu. Díky tomu je lze použít k připevnění jednotlivých fotovoltaických panelů nebo celých fotovoltaických setů, kdy bude výkon instalace větší. Dokonce i úchytky a svorky se liší rozměry, což usnadní jejich připevnění k různým typům střech. Některé z nich tvoří prvky, u kterých je možné nastavit rozměr.

Fotovoltaika – na zemi nebo na střeše domu?

Nejoblíbenějším řešením pro montáže fotovoltaických panelů je jejich umístění na střechu budovy. Je to rychlejší i jednodušší řešení a jeho jednoduchost z něj dělá levnější řešení než montáž fotovoltaických panelů na zem. Ve velkoobchodu oceli ULAMEX naleznete konstrukční prvky pro montáž fotovoltaických panelů jak na střechu, tak na zem.

Efektivita elektrické instalace, výkon a umístění

Technické podmínky ne vždy umožňují montáž fotovoltaického systému na střechu. Nepravidelná struktura střechy totiž může výrazně komplikovat nosnou konstrukci. Navíc ani velký fotovoltaický systém nebude schopen získat správné množství energie. Někdy se proto staví i pozemní fotovoltaika, tedy montáž panelů je konstrukci připravenou kolem domu. I když takový fotovoltaický systém zabere o něco více volného místa, může být mnohem efektivnější než klasické řešení. Stačí, aby se sluneční světlo v tomto místě ukázalo jako dostatečně intenzivní.

Nejdůležitější vlastnosti komponentů pro montáž fotovoltaických systémů

Produkty shromážděné v této skupině jsou vysoce kvalitní, včetně zpracování a to s ohledem na konkrétní použití. Díky tomu může být příslušenství užitečné nejen pro vlastní montáž fotovoltaických panelů. Uplatnění najdou samozřejmě i jako součást vybavení profesionálních montážních týmů. Proč se jej, ale nevyplatí používat při instalaci fotovoltaických instalací?

Drtivá většina doplňků je vyrobena z hliníku. Vlastnosti tohoto materiálu jsou perfektní pro instalaci fotovoltaických panelů. Hliník především velice dobře odolává podmínkám, které panují střeše. Je odolný vůči korozi a nepoškozuje se vlivem měnících se teplot. Samotná konstrukce je navíc kvalitní a odolná proti ohybu. Tímto způsobem se lze vyhnout odtržení fotovoltaických panelů ze střechy. Nízká hmotnost profilů a montážních prvků umožňuje snadnější a bezpečnější montáž na střechu.

Navíc pomocí nasbíraného příslušenství lze namontovat fotovoltaiku libovolného výkonu a velikosti. Široká škála rozměrů a typů příslušenství umožní montáž na střechu a také konstrukci namontovanou na zemi. Vhodně zvolené produkty lze použít v situaci, kdy je fotovoltaický panel umístěn ve směru latě s nepravidelnou strukturou. Pak mohou být zapotřebí i různé produkty a příslušenství, které je umožní upravit.

Před výběrem správných produktů se vyplatí pečlivě posoudit, jaké prvky budou potřeba k vytvoření konstrukce pro fotovoltaické panely. Nejlepším řešením bude rozkreslení tvarů a rozměrů střešní plochy. Je třeba vzít v úvahu typ střešní krytiny a také její tvar. Při výběru vhodných profilů byste měli vzít v úvahu vzdálenost od okraje střechy, kam nelze fotovoltaické panely namontovat. Pouze správně naplánovaná a provedená instalace zajistí bezpečné používání.